NEWSLETTER
e-mail:

 

SONDA

Czy jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem serwisu internetowego pomagającego Waszym dzieciom w powtarzaniu materiału szkolnego, przygotowującego do egzaminów oraz umożliwiającego zdobywanie ponadprogramowej wiedzy?

Tak

Nie

ENGLISH ACE > 2012Sprawdź swój wynik:
:
np. 'najmłodsi': AABACCABBCAACBEDD
(dotyczy testów jednokrotnego wyboru)
lub 'najstarsi': TNNTTTNNTNTTNNNTTTNTNNNT
(dotyczy licealistów oraz innych testów wielokrotnego wyboru)
Jeśli nie udzieliłeś odpowiedzi na dane zadanie, wstaw spację!!

Zadanie kl. 4 SP kl. 5 SP kl. 6 SP kl. I G kl. II G kl. III G kl. I LO kl. II i III LO
1 NTTN TTNN NNNT NTNN NNTN TNNN TNTN TTNN
2 TNTN NTNN NTNN TNNT TNTN NTNT TNNT TNTT
3 TNTT TTTT TNTT NTNT NTNN TTTT NNTN TTNT
4 NNTN TTNN NTNN TNNT TNTT TTNT TTNN TNTT
5 TTTT NNTN TTTN NTTT NNTN TTNN TTTN NTNT
6 TNTN TNTT NNNT TNNN TTTN TNNT TNNT TNNT
7 NNNT TNNN NNTN TNTT NTNN NTNN TNNT TNTT
8 NNTN NTNT TNTN TTNN TTNN TNTT TNTN TTNN
9 TTNN TNNN TNNT NTTN NNNT NNNT TNNN TNTN
10 NNNT TNNN TNTN NNTT TTTN NTTN NNTN TTTN
11 NTNN NNNT NTNN TTTT TNNT NNTN NTNN NTTT
12 TTTT TNTT TNNT NNNT TNTN NTTN TNTN TNNN
13 NTNT NTTT TNTT TTNT TNTN NTNN NTTT NTNN
14 NTTN NTNN TNNT NNTN NTNN TNNN NNNT NNNT
15 NNTN NNTN TTNN TNTN NNTN NNTN TNTN NTNN
16 TNTN TTTT TTNT NNTN NNNT TTNT TNNT TNNN
17 NTTT TNTT NTTN NNNT TNNN TTTN NNTN TTTN
18 TNTT TTNN NTTN TNTN TTTN TNTN TNTN NNTN
19 TTNN NNTN NNTN TNNN NNTN TTNT NTNT TNNT
20 TNNN TNTT NTNT NTTN TTNT TNTT NNNT NTNT
21 TNTN NTNN NTTN NTNN NNTN NTNT NTNN NTNN
22 NNTT TTNT TTNT NTTN TNTN TTTT NNTT NNTN
23 TNNN NNNT TTNT NTNN TNNN NTNN TNTN TTNT
24 - TNNT TNTN TTNN TTNT NNNT NTTN NTNN
25 - - TTTN NTTN NNTN TTNT TTNT NTTN
26 - - - TNNN TNNT NTNN NTNT NTNN
27 - - - - NTNN NNTT NTNN NNNT
28 - - - - - NTTT TTNT NTTT

O Firmie

Łowcy Talentów - JERSZ. Strona firmy, która poprzez konkursy dla dzieci i mlodziezy, rozwina umiejetnosci i poszerza zasób wiedzy Twojego dziecka.

Ostatnie newsy

Kontakt

Łowcy Talentów "Jersz"
Wilczyn
ul. Dębowa 2
55-120 Oborniki Śląskie

tel. 071-310-48-17
kom. 0-501-101-866

e-mail: info@mat.edu.pl

Agencja Interaktywna Whyblack