NEWSLETTER
e-mail:

 

SONDA

Czy jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem serwisu internetowego pomagającego Waszym dzieciom w powtarzaniu materiału szkolnego, przygotowującego do egzaminów oraz umożliwiającego zdobywanie ponadprogramowej wiedzy?

Tak

Nie

ENGLISH ACE > 2011Sprawdź swój wynik:
:
np. 'najmłodsi': AABACCABBCAACBEDD
(dotyczy testów jednokrotnego wyboru)
lub 'najstarsi': TNNTTTNNTNTTNNNTTTNTNNNT
(dotyczy licealistów oraz innych testów wielokrotnego wyboru)
Jeśli nie udzieliłeś odpowiedzi na dane zadanie, wstaw spację!!

Zadanie kl. 4 SP kl. 5 SP kl. 6 SP kl. I G kl. II G kl. III G kl. I L kl. II i III L
1 NTTN TTNN NNNT TTNN TNNN NTTN NTTN TTTN
2 TNNT TTNT NTNN NNTN TNTN NNTN TTTN NTNT
3 NNTN NNNT TTTN TTTT TNTT TTNN NTTN TTNT
4 NTTN NTNN TTTT NTTT TNTN TTTT TNTT NTTN
5 NNTN TNNN TTNT TTNN NTNT NNTN TNNT NNNT
6 NTNN NNTN NNTT NTNN TNTN TNTN NTNN TTNN
7 NNNT NTTT TNTN NNNT TNNT NTTN TTNN NTTT
8 TNTT NNNT TTNT NTNN NTNT TTNN NNTT NNTN
9 NTNT TTNT TNNT TNTN TTTN TNTN TNTN NTTT
10 NNTN NTNT NNTT TTTT TTTT NTNT NTNN TTTT
11 TNNT NNTN NTTT TTNT TTNN NTTN NTTN TNTN
12 TTTT NNNT NTNT NNTN NTNN TNNN TNNT TTTN
13 TNNN TNTN NNNT NTTT NTNT TNTN TNTT NTNT
14 TNNT NNTN NTTT TNNN NNTT NNTT NNTN TTTT
15 NTNT TTTN TNTN TTNT NNTN NNTN NNNT NTNN
16 TNTT NNNT NTNN NNTN NTNN NTTN TNNN TNNT
17 NTTT NTNT TNNN NNNT TTNN TNTT TNTN NNNT
18 TNTN NNTN TTTN TNNN NTNT TTTT NTTN TNTN
19 NTNN TTTT NTNN TTNN TNNT NTTT TTNT NNNT
20 NNTT TTNT NNTN NNTN TTTT TNNT NTNT NNTN
21 TTNT TNNT TTTN NTNN TTTN NTNT NTNN NNNT
22 TNTT NTTN TNNN NNTN NTTN TNTN NNTN TTNN
23 NNTT NNTN NTTN NNNT NTNN NTNT NTNN NNTN
24 - TNNT NTNN TNTN TNNT TNNN NNNT NTTT
25 - - NNTN TNTN NNNT NTNN NTTT NTNN
26 - - - NTNN NNTN TNNN TNNT TTNN
27 - - - - NNNT TNNN NNNT TNNN
28 - - - - - NTNN NNTN NTNT

O Firmie

Łowcy Talentów - JERSZ. Strona firmy, która poprzez konkursy dla dzieci i mlodziezy, rozwina umiejetnosci i poszerza zasób wiedzy Twojego dziecka.

Ostatnie newsy

Kontakt

Łowcy Talentów "Jersz"
Wilczyn
ul. Dębowa 2
55-120 Oborniki Śląskie

tel. 071-310-48-17
kom. 0-501-101-866

e-mail: info@mat.edu.pl

Agencja Interaktywna Whyblack