NEWSLETTER
e-mail:

 

SONDA

Czy jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem serwisu internetowego pomagającego Waszym dzieciom w powtarzaniu materiału szkolnego, przygotowującego do egzaminów oraz umożliwiającego zdobywanie ponadprogramowej wiedzy?

Tak

Nie

ENGLISH ACE > 2008



Sprawdź swój wynik:
:
np. 'najmłodsi': AABACCABBCAACBEDD
(dotyczy testów jednokrotnego wyboru)
lub 'najstarsi': TNNTTTNNTNTTNNNTTTNTNNNT
(dotyczy licealistów oraz innych testów wielokrotnego wyboru)
Jeśli nie udzieliłeś odpowiedzi na dane zadanie, wstaw spację!!

Zadanie 4 SP 5 SP 6 SP I G II G III G
1 TTTN NNTN NTNN TTTT TNNN TNNN
2 TNNT TNNN TNNN TNTT NTTN TTNN
3 NNTN NNTN NNTT TTNN TTNN NNTN
4 NTNN NNTT NTNN NTNN NTTT NTNT
5 NTNT TTTT TNTT NTNT NNTT TTNN
6 NNTT NTNN TTNN TTNN TNNT NTTN
7 TTTN NTNT TTNN TTNT TTNN TTTT
8 NTNN TNNN NTTT NTTN NTNN TNNT
9 NTTT TNTN NNTN TNNT TNTT NTNT
10 TTTT TNTN TTNN NNTN NTNT NNTN
11 NNNT TTTT NNNT NNNT NTTN TNTN
12 TNNT NTTT NNTN TNTT NNTT NTNT
13 TNTN NTNN TTTN TTTT TNNT TTNT
14 NTNT TNTT TNTN TNTT TTNT NNTN
15 NNTN TNNT TNNT TNNN TNTN NTTT
16 TTTT NTNN NTTT NNTT NTNN TNTN
17 NTNN TTTN TNTT NTTT TTTN NTNN
18 TTTN NNTN NTNN TTTT NTNT TTTN
19 NNNT NTTT TNNN NTNT TTNN TTTT
20 TTTT TTNT NTTN TNTN NTTN NNNT
21 NTTT TNNN NNNT TTNT TNTN TTNN
22 NNTN NNNT TTTN TTTN TNNN TTNN
23 TNNN TTTN NTTN NNTT NTTT TNTN
24 - NTNN TTTT TTTT TNNN NNNT
25 - - NNTN TTNT NTNT NTNN
26 - - - NTNN TNNT NNTT
27 - - - - TNNN NTTN
28 - - - - - NTNN

O Firmie

Łowcy Talentów - JERSZ. Strona firmy, która poprzez konkursy dla dzieci i mlodziezy, rozwina umiejetnosci i poszerza zasób wiedzy Twojego dziecka.

Ostatnie newsy

Kontakt

Łowcy Talentów "Jersz"
Wilczyn
ul. Dębowa 2
55-120 Oborniki Śląskie

tel. 071-310-48-17
kom. 0-501-101-866

e-mail: info@mat.edu.pl

Agencja Interaktywna Whyblack