NEWSLETTER
e-mail:

 

SONDA

Czy jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem serwisu internetowego pomagającego Waszym dzieciom w powtarzaniu materiału szkolnego, przygotowującego do egzaminów oraz umożliwiającego zdobywanie ponadprogramowej wiedzy?

Tak

Nie

ENGLISH HIGH FLIER > 2012 


Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Łowców Talentów Jersz w ramach projektu Łowimy Talenty 2012/13

 

Wychodząc na przeciw współczesnym potrzebom pedagogicznym  zrewolucjonizowaliśmy nasze dotychczasowe projekty edukacyjne jakimi były organizowane od 18 lat Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe, łącząc je w jedno przedsięwzięcie w postaci projektu Łowimy Talenty 2012/13, uwzględniającego organizację:

·         8 Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

·        Ogólnopolskiej Konferencji prezentującej dobre praktyki edukacyjne w pracy ze zdolnym uczniem

z udziałem nauczycieli i przedstawicieli środowiska oświatowego oraz mediów,

·        Gali wręczenia nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach projektu Łowimy Talenty,

·       Spotkania integracyjnego dla laureatów i partnerów projektu,

·       Obozu wypoczynkowo – naukowego łączącego przygodę, zabawę z nauką i aktywnym wypoczynkiem dla laureatów Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych 2012/13 i ambitnej młodzieży.

Inicjatywa Łowimy Talenty ma na celu dostarczenie uczniom i nauczycielom instrumentu wspomagającego rozbudzanie zainteresowań przedmiotami językowymi i ścisłymi, wyławianie talentów i udzielanie niezbędnego wsparcia uzdolnionym uczniom, ambitnym nauczycielom oraz ich motywowanie i promowanie.

Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2012/13

Po sukcesie zeszłorocznej edycji Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych, w których wzięło udział ponad 97 000 uczniów, w roku szkolnym 2012/13 również zachęcamy ambitną młodzież do spróbowania swoich sił w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych, wyróżniających się wysokim poziomem merytorycznym i oryginalną problematyką oraz pozwalających zdiagnozować potencjał i zaangażowanie edukacyjne uczniów. 

W tym roku konkurs Alfik Matematyczny został poszerzony o kategorię wiekową SP klasa 2.

 

No Image

 


Projekt Łowimy Talenty oferuje wymierne korzyści dla wszystkich uczestników


biorących udział w przedsięwzięciu

 

Korzyści dla uczniów

o      udział w projekcie daje szansę porównania swojej wiedzy i umiejętności w skali ogólnopolskiej,

o      możliwość potwierdzenia lub wykazania zdolności i talentu przedmiotowego,

o      możliwość uzyskania atrakcyjnych nagród (udział w letnim obozie naukowo – wypoczynkowym, interesujące publikacje i wydawnictwa, gadżety szkolne),

o      okazja do poszerzenia wiedzy, podniesienia umiejętności przedmiotowych i poprawienia oceny szkolnej,

o  możliwość uczestnictwa w gali wręczenia nagród z udziałem nauczycieli pracujących z uzdolnionymi uczniami, przedstawicielami środowiska oświatowego, mediów i najzdolniejszych uczniów,

o      możliwość udziału w spotkaniu integracyjnym dla laureatów i partnerów projektu,

 

Korzyści dla nauczycieli

o      udział w projekcie jest prostym i skutecznym narzędziem mobilizującym i motywującym uczniów do nauki i samorozwoju, sukcesy uczniów w tych konkursach rozbudzają u uczniów zainteresowanie przedmiotem i dodają im wiary we własne siły,

o    możliwość diagnozy potencjału i zaangażowania edukacyjnego swoich uczniów,

o      uzyskanie tytułu „Łowcy Talentów”,

o      możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,

o      możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych,

o      możliwość uczestnictwa w gali wręczenia nagród i ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem nauczycieli pracujących z uzdolnionymi uczniami, przedstawicielami środowiska oświatowego, mediów i najzdolniejszych uczniów,

o      możliwość prezentacji własnych pomysłów na pracę ze zdolnymi uczniami,

o nauczyciel przygotowujący uczniów do udziału w tych konkursach jest dobrze postrzegany przez dyrekcję szkoły.

 

Korzyści dla szkół

o      zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych jest dobrze postrzegane przez rodziców 

i opiekunów dzieci,

o      wysokie wyniki uczniów w różnorodnych konkursach przyczyniają się do podniesienia prestiżu szkoły co jest istotne w obliczu trwania aktualnego niżu demograficznego,

o      możliwość uzyskania nagród rzeczowych dla szkoły,

o      wyłonienie zdolnych nauczycieli wykazujących się zaangażowaniem i pasją w pracy z dziećmi i młodzieżą,

o      możliwość promocji szkoły na arenie ogólnopolskiej,

o      możliwość uzyskania certyfikatu projektu Łowimy Talenty.

Proponujemy wprowadzenie konkursów do planu pracy szkoły i ich finansowanie poprzez dobrowolne wpłaty rodziców na komitet rodzicielski (radę szkoły). Konkursy mogą też być finansowane przez szkołę lub pozyskanych sponsorów. Wystawiamy faktury VAT w razie potrzeby.

Szczegóły dotyczące Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych organizowanych w ramach projektu Łowimy Talenty 2012/13 znajdą Państwo w regulaminach konkursowych dostępnych na stroniewww.mat.edu.pl od dnia 24.08.2012r. O przebiegu realizacji konkursów i projektu Łowimy Talenty będziemy Was informować na bieżąco na stronie www.mat.edu.pl oraz www.facebook.com/LowcyTalentowJersz

Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych 

i projekcie Łowimy Talenty 2012/13 

życząc Wam sukcesów!

Organizatorzy

 

Dołącz do społeczności Łowców Talentów Jersz na Facebooku!

https://www.facebook.com/LowcyTalentowJersz

 

Organizatorzy Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych i projektu Łowimy Talenty 2012/13

Łowcy Talentów „Jersz”

info@mat.edu.pl, tel. (71) 310 48 17

ul. Dębowa 2 Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie

 

 

  


O Firmie

Łowcy Talentów - JERSZ. Strona firmy, która poprzez konkursy dla dzieci i mlodziezy, rozwina umiejetnosci i poszerza zasób wiedzy Twojego dziecka.

Ostatnie newsy

Kontakt

Łowcy Talentów "Jersz"
Wilczyn
ul. Dębowa 2
55-120 Oborniki Śląskie

tel. 071-310-48-17
kom. 0-501-101-866

e-mail: info@mat.edu.pl

Agencja Interaktywna Whyblack