NEWSLETTER
e-mail:

 

SONDA

Czy jesteście Państwo zainteresowani stworzeniem serwisu internetowego pomagającego Waszym dzieciom w powtarzaniu materiału szkolnego, przygotowującego do egzaminów oraz umożliwiającego zdobywanie ponadprogramowej wiedzy?

Tak

Nie

MAT > 2011Sprawdź swój wynik:
:
np. 'najmłodsi': AABACCABBCAACBEDD
(dotyczy testów jednokrotnego wyboru)
lub 'najstarsi': TNNTTTNNTNTTNNNTTTNTNNNT
(dotyczy licealistów oraz innych testów wielokrotnego wyboru)
Jeśli nie udzieliłeś odpowiedzi na dane zadanie, wstaw spację!!

Zadanie kl. 3 SP kl. 4 SP kl. 5 SP kl. 6 SP kl. I G kl. II G kl. III G kl. I L kl. II i III L
1 TTNN NTNN TNNT TTTT NNTN TNNT TTTT TNTT TTTT
2 NTTT TNNN NTTN TNNT TTTT TTTT TTTT TNNT TNTN
3 NTTT TTNN NTNT NTTN TNNT TTNT TNNN TTTT TNTN
4 TTTT TTTT NTNN TNNT TTNT TTTT TNTN TNNT TNTN
5 TTNN TNTN NTTN NTTN TTTN TTTT TNTT TTTT NNNT
6 TTTN TNNN NTTN TNTN NNNN TNNN NTTT TTTN NTNT
7 NNNT TTTN NTTT NTNT TNNN NTNT TTNT NTTT TNNN
8 TTTT NTNN TTTN TTTN NTNN TNTN TTTN NNNT TNNN
9 TNTN TNNT TNNN TTNN TNNT NNNN TNTN TNNT TTNN
10 NNTT TNTN TNTT NTTN TNNT TTNN TNNN NTTN TTTT
11 TTNN NTTN NNTT TTTT TTTN NTTN TTNN TTTT TTTN
12 NTTN NNNT TTNN TTNN NTNT TNNN NTNT TTTN NTNT
13 TTNT TNTN TTTT NNTN TNNT TTNN NTTT TTTT NTTN
14 TNNT NTTN TNNT TNTN TTTN TTTT NNNT TTTN NTTT
15 TTTN NTTT TTTT TNTN TNNN TNTN TTTT TTNT TNTT
16 TTTN NTTT TNNT TTTN NNTN TTTT TNTN NTTN TNTN
17 TNNT NNTT NTNT TNTN TNNN NTTN NTNN TNTN NNTN
18 NTTN TTTT TNNN TNNN TTTT TNTN TTTT TTTT TTTN
19 TTNT TNNT TTTT NNTT TTTT TTNN TNNT TTTN TTTN
20 TTTT NNTN NTNT NNTN TTTT TTTT TNTT NTTT TTTT
21 - TTTT NTTN TTTT TTTN TTNN NNNT NNTN TTTT
22 - - TNTN NTTN TTTT NTTT TTTT NTNN NNNN
23 - - - NTTN NNTN NTNT TTNT TTTT NNTN
24 - - - - TTTN NNNT TNTT TNTN TTNT
25 - - - - - NNTT TNTN TNTN TNNN
26 - - - - - - TNNN NTTN NNTT
27 - - - - - - - NNTN TNNT
28 - - - - - - - TNNT NTNN

O Firmie

Łowcy Talentów - JERSZ. Strona firmy, która poprzez konkursy dla dzieci i mlodziezy, rozwina umiejetnosci i poszerza zasób wiedzy Twojego dziecka.

Ostatnie newsy

Kontakt

Łowcy Talentów "Jersz"
Wilczyn
ul. Dębowa 2
55-120 Oborniki Śląskie

tel. 071-310-48-17
kom. 0-501-101-866

e-mail: info@mat.edu.pl

Agencja Interaktywna Whyblack